blog header bg

Outdoor drainage system

Sistem pe scurgere pentru exterior LOW

Sistem pe scurgere pentru exterior LOW

  • 30 August 2021
  • Noutăţi
blog img
  • 07 Septembrie 2017
  • Noutăţi

Instalarea rigolelor de exterior

table {border-collapse: collpas;} td, th {height: 50px;width: 100px; padding: 10px} td.red, th.red {background-color: #e2001a; color: white} hr.red{border-top: 1px solid #e2001a;} .border-white-top{border-top: 1px solid white} .border-white-bottom{border-bottom: 1px solid white} .border-black-top{border-top: 1px solid black} .border-black-bottom{border-bottom: 1px solid black} h2.type {padding: 30px 0;} PREPARATION OF THE DRAIN FOR CONNECTING

The body of the drain off ers ready (preformed) holes for subsequent connections.

The holes can be opened with a hammer but only if the grid is installed in the drain. This will prevent damage to the drain. After hammering out the opening it can be cleaned up with a fi le. You can use up to four side pre-prepared holes for the installation of pipes size DN 50. The Bottom hole can be opened in the same way. You can also connect sewer pipes size DN 110.

RECOMMENDATIONS FOR USE OF CONCRETE

Strength class is one of the basic parameters of concrete.

Concrete of ordinary strength grades are commonly available in concrete plants. Individual schemes set the parameters that the concrete must meet to be resistant to its immediate environment throughout its lifetime.

Pevnostní
třídaTyp
ALCAPLASTTřídy C12/15HOME
HOME+A15 C20/25STANDARDB125 C30/37PROFIC250 C30/37TOPD400 AVZ101-R101

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování.Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC fólií.

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou krytů žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdné plochy doporučujeme alespoň krajní řadu této dlažby v těsné blízkosti žlabů uložit do betonového lože.

AVZ102-R102

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC fólií.

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou krytů žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdné plochy doporučujeme alespoň krajní řadu této dlažby v těsné blízkosti žlabů uložit do betonového lože.

AVZ102-R103

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC folií.

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdové plochy doporučujeme postupovat dle níže uvedeného schématu.

AVZ103-R104

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 15 cm. Do betonového podkladu vložte betonářskou ocel Ø10 mm, každých 40 cm.

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace jsou žlaby opatřeny rozpěrami, které se po zabetonování odstraní.

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. Žlab je nutné zabetonovat v celé výšce. Šířka (tloušťka) boční vrstvy betonu je doporučena minimálně 15 cm.

AVZ103-R201

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 15 cm. Do betonového podkladu vložte betonářskou ocel Ø10 mm, každých 40 cm.

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace jsou žlaby opatřeny rozpěrami, které se po zabetonování odstraní.

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. Žlab je nutné zabetonovat v celé výšce. Šířka (tloušťka) boční vrstvy betonu je doporučena minimálně 15 cm.