Perioada de garanție

Această garanție se aplică produselor, fabricate de Alcadrain s.r.o., și este confirmată prin contractul de cumpărare. Defectele au fost prezentate la vânzător în perioada de garanție. Montajul profesional poate influența în mod semnificativ funcționalitatea, valoarea de utilizare a produsului și, desigur, satisfacția utilizatorilor. Produsele Alca, instalate de un instalator, au o perioadă de garanție extinsă. În toate celelalte cazuri, garanția este de 2 ani de la data primirii / cumpărării bunurilor.

Condițiile de garanție

 • Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile la primirea de la vânzător înainte de instalarea produsului. Garanția oferită de Alcadrain sro nu se aplică reclamațiilor ulterioare privind defecte evidente.
 • Orice reclamații asupra produsului achiziționat trebuiesc trimise numai prin distribuitorul de la care au fost achiziționate bunurile. Pregătiți factura de achiziție originală iar pentru garanția extinsă, va trebui, de asemenea, certificatul de garanție.
 • Produsele instalate în construcții (rezervoare încastrate, canale de scurgere, sifoane, etc.)trebuie să fie instalate astfel încât să permită servi-sarea și întreținerea acestora (de exemplu, deschiderea de serviciu a căzii de baie). Alcadrain s.r.o. nu acoperă costurile asociate defectelor gresiei, faianței sau altor echipamente care pot apărea în cazul nerespectării acestor reguli.
 • În timpul instalării, clientul (firma de instalare) este obligat să respecte instrucțiunile de montaj ale producătorului.
 • Orice defecte sau deteriorare a suprafeței cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni nu vor fi recunoscute după instalare.
 • Dreptul solicitării garanției standard sau a celei extinse este anulat pentru:
  • neprezentarea dovezii de cumpărare originală în cazul cereri acesteia
  • perioada de garanție acordată pentru produs a expirat
  • sigiliile de protecție sau etichetele au fost detașate, în funcție de produs
  • asamblare neprofesională – asamblarea produsului trebuie efectuată ținând cont de reglementările și standardele tehnice de construcție și numai de către companii specializate
  • deteriorarea bunurilor în timpul transportului (aceste daune trebuie cerute transportatorului)
  • utilizarea produselor în condiții care nu se încadrează în normele de utilizare recomandate de praf, umiditate, influențele mecanice și chimice de mediu
  • prin instalare, manipulare, service neprofesionist
  • în cazul în care produsul este deteriorat din cauza utilizării excesive sau contrare condițiilor specificate în manualul de instalare sau în documentația furnizată
  • prin neglijarea îngrijirii mărfurilor sau prin curățarea și întreținerea necorespunzătoare a acestora – vezi INSTRUCȚIUNI GENERALE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (pdf atașat)
  • dacă bunurile sunte deteriorate de apă cu impurități și aluviuni
 • Dreptul de a pretinde garanția extinsă, de asemenea, nu se permite în următoarele cazuri:
  • în cazul în care garanția nu a fost confirmat de către un instalator
  • în cazul în care este prezentată doar dovada de cumpărare fără garanția ștampilată de către un instalator se aplică garanția standard de 2 ani
 • Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Defectele vizuale pe partea vizibilă a produsului sunt estimate de la o distanță de 1 m din unghiul de utilizare preconizat in lumină difuză.
 • Condiții de garanție extinsănu se aplică pentru piese din cauciuc nedetașabile care sunt supuse uzurii operaționale.
 • Alcadrain s.r.o. oferă garanție extinsă numai produselor care sunt utilizate în sistem de distribuție al apei în țevi din plastic (materiale PE). Nu se aplică apei puternic mineralizate sau celei care conține impurități. Garanția extinsă nu se aplică nici componentelor produsului care intră în categoria consumabilelor (membrane, garnituri, filtre, site, etc).
Grup de produse Basic garanție
(Numărul de ani)
Garanție extinsă
(Numărul de ani)
Rezervoare WC îngropate
Cadre de montaj și rezervoare de apă 2 15
Flotoare cu alimentare laterală până în 2020
+ Flotoare cu alimentare de jos
2 3
Flotoare cu alimentare laterală din 2021 2 6
Mecanisme de clătire 2 3
Clapete de acționare și accesorii 2 2
Rezervoare wc și mecanisme de alimentare și de clătire 2 3
Sifoane * 2 3
Canale de scurgere pentru duş si sifoane de pardoselă din oțel inoxidabil ALCA *
Componente fixe ale canalelor de scurgere pentru duș și sifoanelor de pardoseală din oțel inoxidabil ALCA 2 25
Componente mobile ale canalelor de scurgere pentru duș și sifoanelor de pardoseală din oțel inoxidabil ALCA 2 3
Rigole de duș din plastic ALCA * 2 6
Sifoane de pardoseală, racorduri de burlan * 2 6
Capace wc, țevi flexibile, accesorii wc 2 2
Rigole pentru exterior * 2 6
Sifoane industriale din oțel inoxidabil 2 5
Canale de drenaj si grătare – oțel inoxidabil 2 25
Canale de drenaj si grătare – oțel galvanizat 2 2
Articole sanitare 2 2
Pereți de sistem Alcasystem
Sistem complet de pereți prefabricați instalați de către o firmă autorizată 2 15
Pereți de sistem instalați de către o firmă autorizată 2 6
Piese separate 2 2

* Garanția acopera exclusiv proprietăți tehnice funcționale ale produsului, nu acoperă uzura normală a produsului cauzată de utilizarea normală sau defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neconformă cu instrucțiunile de utilizare.